Blogia
Supralunar

Si après grans mals un be ’m serà guardat

Si après grans mals un be ’m serà guardat

 

XV

Si après grans mals un be ’m serà guardat
mos guanys é plants en delits convetràn
après los mals los bens millors parràn
e’ bé no val tant com no es preat.
Rey pot ser dit lo pobre dins sa pensa
per un petit do que li sia ofert
é lo ricn hom de llarguesa desert
gran suma d’ or pobretat no el defensa.

Mon pensament embolt en amor pensa
com tot son bé d’ aquest lloch puscha traure
no piados amor lo véu mort jaure
durar no déu lo comport del qu’ ofensa
per mal de mi romp sos costums amor
é fà mentir los qui d’ell han escrit
esperiment en mi es defallit
amor desdiu ser en tal cas senyor.

Sí com el sol escalfa ab sa calor
totes les parts que son dessus lo cel
escalfa amor cascunt cor de son zel
sinó e1 de vos qui es ple de fredor
¿d’hon ve lo glas qui tanta fredat porta
fahent contrast al calt que amor gita?
los hermitans fà surtir de 1’ hermita
los grans delits entren per esta porta.

Del foch d’ amor Phedra no fonch estorta

requerre volch Ipolit son fillastre

é Lançalot hac en amor tal astre

que’n fó request per dona qui en fó morta,

Ò cruels fats vos qui fes jutjament

que jo amas un cor de carn tan dur

feulo ser moll manantli que no dur

que ab ull cast denegue mont talent.

Amor es tal que fets injusts consent
mes james fon tant injust com aquest
car yo guaymen lo cor é romp lo test
e vos sou prop que ·m siàu mal volent
ma pensa es en vos pensar embolta
esli forçat d·altra part no la tiren
é vostres ulls en guardar mi no·s giren
é mostran bé que pensa ·n teniu tolta
Si amat sò festa en déu ésser colta
car en lo mòn un cos serà guanyat
axí lo cel fa gran solemnitat
com del infern una arma pot ser tolta,
los cantadors ab melodia canten
los trobadors à fer dictats acuyten
los aldeans salten, corren é lluiten
los amadors d’ amar bé no s’ espanten.


Plena de seny, mòlts homens son qui es vanten
que han be vist amor é conegut
portant d’ aquell escrits en llur escut
no 1’han sentit é de sos fets s’espanten.

Àusias March

 

0 comentarios